Kerabit Bio Plus Mossborttagningsmedel

Kerabit Bio Plus är ett biologiskt nedbrytbart, användningsklart mossborttagningsmedel som säljs i fem liters kärl.

Mossborttagningsmedlet kan användas för rengöring av tak, stenbeläggningar, staket, markiser och liknande.

Åtgången av Kerabit Bio Plus Mossborttagningsmedel beror på tillväxtens höjd. Vid låg tillväxt är åtgången en liter per 10 m2. Vid en 2–3 cm hög tillväxt räcker en liter för ungefär 5 m2.

Mossborttagning på taket bör utföras när tillväxten fortfarande är liten och låg. Riklig tillväxt som funnits på taket under en längre tid kan ha skadat yttertaket. I detta fall bör yttertaket kontrolleras efter mossborttagningen för att kartlägga eventuella skador och reparationsbehov.

Mått

Tillverkare / Uppdragsgivare Kerabit Oy, Lojo fabrik
Ursprungsland Sverige
Åtgång 1 l /10 m² - 1 l /5 m²
Storlekar 5 l
Vikt / förpackning 5 kg

Bruksanvisning

Borsta bort lös tillväxt innan du applicerar Kerabit Bio Plus. Spruta Kerabit Bio Plus Mossborttagningsmedel direkt på tillväxten så att den blir genomblöt. Redan ett par timmar efter appliceringen börjar tillväxten vissna, varefter regn spolar bort den döda mossan. Rengöringsprocessen fortsätter i 1–2 år. Även efter detta förebygger Kerabit Bio Plus ny tillväxt under flera års tid beroende på förhållandena.

Åtgången av Kerabit Bio Plus Mossborttagningsmedel beror på tillväxtens höjd. Vid låg tillväxt är åtgången en liter per 10 m2. Vid en 2–3 cm hög tillväxt räcker en liter för ungefär 5 m2. Applicera mossborttagningsmedlet vid vindstilla och soligt väder. Applicera inte medlet på blöt tillväxt, när det regnar eller om det finns risk för regn under de närmaste timmarna. Använd skyddskläder, -handskar och -glasögon samt ansiktsmask under appliceringen. Skydda omgivande ytor och växtlighet. Rengör verktygen och kläderna med tvål och vatten för att få bort Kerabit Bio Plus. Fasta ytor sköljs med vatten.

Förvaringstemperatur +5–40 °C.

Innehåll: Etoxilerade alkoholer C9–C11 0,5–< 2,5 %, hexyl-D-glukosid 0,5–< 2,5 % samt bensyl-C12-16-alkyldimetylammoniumklorid 0,5–2 %.