Kerabit Titan Nature

Kerabit Nature®-produkternas koldioxidsnålhet uppnås bland annat genom att ersätta en del av de traditionella råvarorna med biobaserade råvaror och återvunna material. Koldioxidutsläppen (GWPtotal) från tillverkningen av Kerabit Nature-produkterna är ungefär 59 % lägre än hos motsvarande basprodukter. Produkternas tekniska egenskaper är desamma som hos motsvarande basprodukter, med undantag för produkternas miljöpåverkan. Vi beaktar särskilt vattenisoleringsegenskaperna, som vi inte kompromissar med!

Kerabit Titan Nature är utvecklad framför allt för moderna, låglutande pulpettak. På låglutande pulpettak är det av yttersta vikt att man uppnår absolut täthet, att materialet är flexibelt och att detaljerna genomförs noga. Tack vare Titans unika täta fogar kan produkten användas på tak med en lutning på upp till 1:20.

Kerabit Titan är en funktionell takbeklädnadslösning där samtliga detaljer är garanterat täta. Takbeklädnadens fogar är 150 mm breda och försedda med en speciell spikningskant, med vars hjälp materialet fästs lätt på underlaget. De självhäftande fogarna fäster på varandra tätt och enhetligt överallt. I den färdiga takbeklädnaden syns inga spikar eller skruvar!

 • Största lutning 1:2 (26,6 °, 50 cm/m)
 • Minsta lutning 1:20 (2,86 °, 5 cm/m)
 • Med en taklutning om 1:15–1:20 ska underlagsmembran användas.

 

Mått

 • Underlaget kan vara lämplig spontad byggskiva eller råspont.
 • Kerabit Takfotsplåt för takfoten på långsidan och Kerabit Takgavelplåt med nock eller Kerabit Takgavelplåt för takfoten i gaveln och på taknocken, färgalternativen svart och mörkgrå
 • Remsor av underlagsmembran på takfoten på långsidan
 • TL 3 underlagsmembran t.ex. Kerabit 2400 UB vid taklutningar om 1:15–1:20
 • Kerabit Taklim
 • Kerabit Ränndalsmembran för uppvik vid skorsten och i en eventuell ränndal
 • Spik för fästning av takfotsplåtarna på underlaget
 • Filtspik för fästning av ettlagstäckningen på underlaget
 • Vid behov trekantslist för takfoten i gaveln och runt skorsten
 • Tätningar vid genomföringarna
Tillverkare / Uppdragsgivare Kerabit Oy, Lojo fabrik
Ursprungsland Finland
Märkning om överensstämmelse med kraven CE – märke
Brandegenskaper Tillverkarens brandtestförsäkran
Brandteknisk klassificering

BROOF(t2)

Kvalitetskontroll Fabrikens kvalitetskontroll och kvalitetskontrollkontrakt med Eurofins Expert Services Oy
Nominell tjocklek 3,4 mm
Nominell vikt 4400 g/m²
Stommens vikt 170 g/m² (+/- 10 g/m²)
Stomme polyester
Rullstorlek 1,0 x 8 m / 8,0 m², nytta 6,6 m²
Färger svart
Förpackningar / pall 27 st
Vikt / förpackning 35,2 kg
Vikt / pall 975 kg

Användningsobjekt

Vid användning av Kerabit Titan ska taklutningen vara 1:2–1:20. Med en taklutning om 1:15–1:20 ska underlagsmembran användas.

Bruksanvisning

Se separat monteringsanvisning.

Hantering och lagring

Gummibitumenmembran förvaras torrt och svalt i stående position på lastpallar. Rullarna skyddas med plasthuva eller presenning. Vid temperaturer över + 40 grader ska rullarna förvaras skyddade mot solljus.