Kerabit 2600 UB Fleece Nature

Kerabit Nature®-produkternas koldioxidsnålhet uppnås bland annat genom att ersätta en del av de traditionella råvarorna med biobaserade råvaror och återvunna material. Koldioxidutsläppen (GWPtotal) från tillverkningen av Kerabit Nature-produkterna är ungefär 59 % lägre än hos motsvarande basprodukter. Produkternas tekniska egenskaper är desamma som hos motsvarande basprodukter, med undantag för produkternas miljöpåverkan. Vi beaktar särskilt vattenisoleringsegenskaperna, som vi inte kompromissar med!

Kerabit 2600 UB Fleece Nature (K-MS 160/2600) är ett underlagsmembran av gummibitumen (TL2), AKE och en underlagsduk för osammanhängande takmaterial (AKK 1).

Produkten används som underlagsduk för maskinfogade tak och andra ståltak liksom även för tegeltak.

Stommen är av stark polyester. Produktens övre yta består av fibertyg av polypropen och den undre ytan av sandströ. De 100 mm breda självhäftande kanterna finns på den övre och undre ytan på motstående sidor.

Mått

Kerabit 3700 UT Fleece kan användas för till exempel detaljer i Kerabit 2600 UB Fleece med självhäftande kanter, till exempel uppvik, ränndalar och skorstenar, om en svetsbar produkt kan användas i objektet.

Tillverkare / Uppdragsgivare Kerabit Oy, Lojo fabrik
Ursprungsland Finland
Märkning om överensstämmelse med kraven CE
Brandegenskaper Tillverkarens brandtestförsäkran
Brandteknisk klassificering

BROOF(t2)

Kvalitetskontroll Fabrikens kvalitetskontroll och kvalitetskontrollkontrakt med Eurofins Expert Services Oy
Nominell tjocklek 2,1 mm
Nominell vikt 2600 g/m²
Stommens vikt 170 g/m² (+/- 10 g/m²)
Stomme polyester
Ytskikt

på övre yta fibertyg av polypropen, på den undre ytan sandströ

Rullstorlek 1 x 10 m / 10 m²
Förpackningar / pall 31 rl
Vikt / förpackning 26 kg
Vikt / pall 831 kg

Användningsområden

Produkten används som underlagsduk för osammanhängande takmaterial, t.ex. maskinfogade tak och andra ståltak liksom även för tegeltak. Den sandfria ovanytan repar inte ett ståltaks galvanisering.    

Hantering och lagring

Gummibitumenmembranen förvaras upprätt på lastpallar på en torr och sval plats. Rullarna skyddas med plasthuva eller presenning. Vid temperaturer över +40 °C ska rullarna förvaras skyddade från solljus.

Före montering förvaras membranrullarna upprätt i över +15 °C i minst ett dygn. Rulla ut membranrullarna på förhand så att de rätas ut. På så vis undviker man veck i det färdiga takskiktet. Beroende på temperaturen tar det cirka 1–4 timmar för tätskiktet att rätas ut.