Viherkattorakenteet

Viherkattojen suunnittelussa laadukas vedeneristys ja juurisuojaus ovat kaiken perusta. Olemme koonneet tähän muutamia RT-ohjekortin mukaisia esimerkkirakenteita.

Täältä löydät rakennekuvat

Viherkatot - katosrakenteet

Viherkatot - käännetyt rakenteet

Suunnittele viherkatot hyvin

On tärkeää, että arkkitehti, rakennesuunnittelija, vihersuunnittelija ja vedeneristeiden toimittaja yhdessä suunnittelevat viherkaton. Ohjeita viherkaton rakentamiseksi löytyy RT-ohjetiedostoista Viherkatot ja katto- ja kansipuutarhat (RT 85-11203 Periaatteet, RT 85-11205 Rakenteet sekä RT 85-11204 Kasvillisuus ja kasvualusta). Kattoliitolta löytyy ohjeet kattojen vedeneristämisestä.

Viherkattojen suunnittelussa laadukas vedeneristys ja juurisuojaus ovat kaiken perusta. Vedeneristys toteutetaan pääosin hitsattavilla bitumikermeillä ja vedeneristystä suunniteltaessa otetaan huomioon erityisesti juuriston aiheuttamat riskit. Asennustyö on syytä teettää kokeneella ja ammattitaitoisella urakoitsijalla. Huonosti toteutettu viherkatto voi aiheuttaa kalliin remontin, koska mahdollinen vuotokohta saattaa olla hyvin vaikea löytää.

Katon lumi- ja tuulikuorma on huomioitava rakenneratkaisuissa. Jos katolla on oleskelutiloja, on huolehdittava katon käyttöturvallisuudesta esim. asianmukaisin kaitein. Myös huoltoturvallisuus, mm. asianmukaiset kulkureitit katolle, tulee huomioida suunnittelussa.

Myös mahdolliset tuulinostot tulee huomioida kevyiden viherkattojen kohdalla. On harvinaista, että tuuli nostaa viherkattoa, mutta esim. vasta-asennettuun, vielä juurtumattomaan maksaruohomattoon voi katon reuna-alueilla ja kulmissa kohdistua voimakkaitakin nosteita kovalla tuulella. Nostot ennaltaehkäistään asentamalla katon reunoille singeliä 500 mm leveydelle, noin 250 mm viherkasvuston päälle limittäen.

Soveltuvin kaltevuus viherkatoille on 1:20…1:50. Näin mahdollistetaan kasveille parhaat olosuhteet ja ehkäistään liikaa vettymistä tai kuivumista. Loivemmat katot (1:50…1:80) ovat mahdollisia varauksin, ja niissä tulee huomioida mm. salaojituksen tärkeys. Jyrkemmät kuin 1:5 vaativat liukumisen estämisen huomioimista, yli 1:3 kaltevuuksilla tarvitaan erikoistoimenpiteitä liukumista vastaan, ja niissä tarvitaan aina tapauskohtainen suunnittelu. Yli 1:1 kaltevuuksia ei suositella viherkatoille lainkaan.

Kaltevuudet ja vedenpoisto tulee suunnitella niin, että vesi pääsee esteettä poistumaan katolta. Kattokaivot kannattaa varustaa sähkövastuksella ja kaivojen ympärille asentaa 500 mm leveydeltä kattosingeliä. Kattosingeli varmistaa etteivät kasvualusta ja juuret pääse tukkimaan kattokaivoa.

Ohessa esimerkkejä soveltuvista viherkattorakenteista eri kattokaltevuuksille. Esimerkit ovat mahdollisimman hyvin RT-ohjekortteja vastaavia. Huomioithan että nämä ovat ohjeellisia, rakenteesta vastaa aina kohteen rakennesuunnittelija.