Veg Tech -maksaruohosammalmatossa on biohiiltä

Koeviljelystä saatujen positiivisten tulosten johdosta Veg Tech on alkanut käyttää biohiiltä vakiokomponenttina maksaruohosammalmattojen kasvualustakerroksessa keväästä 2020 lähtien.

Tuotekuva biohiili veg tech

Biohiilellä on monia etuja:

  • parantaa vedenpidätyskykyä
  • parantaa ravinteidenpidätyskykyä ja tehostaa lannoituksen vaikutusta
  • parantaa kasvualustan rakennetta ehkäisemällä tiivistymistä ja lisäämällä hapen kiertoa
  • lisää mikrobien aktiivisuutta.

Ravinteet säilyvät kasvualustan biohiilessä siksi, kunnes kasvit saavat ne käytettyä. Tämä ehkäisee ravinteiden poisvalumista ja siten myös rehevöitymistä.

Mitä biohiili on?

Biohiili on biomassan pyrolyysin tulos. Pyrolyysissa biomassaa kuumennetaan hapettomissa olosuhteissa useiden satojen asteiden lämpötilassa. Biohiilen lisäksi pyrolyysi tuottaa fossiilivapaata lämpöä, jolla Veg Tech lämmittää kasvihuoneitaan. Pyrolyysissä Veg Tech käyttää paikallisen metsäteollisuuden sivuvirtoja. Analyysi osoittaa, että Veg Techin biohiili on erittäin puhdasta ja stabiilia.

Biohiili on päästöarvoltaan negatiivinen.