Koneellisesti ilmastoitu Platon-lattia ratkaisi öljyhiilivetyongelman teollisuuskiinteistössä

Teollisuuskiinteistöä alettiin remontoimaan toimistotiloiksi ja toisen kerroksen lattiassa havaittiin betonilattiaan imeytynyttä öljyä. Koneellisesti ilmastoidulla lattialla ongelma ratkaistiin kustannustehokkaasti, ilman että toimintaa ensimmäisessä kerroksessa tarvitsi pysäyttää tai laattaa laajamittaisemmin piikata.

Kaksikerroksinen teollisuuskiinteistö päätettiin remontoida toimistotiloiksi. Tilan betonilattiassa todettiin silmämääräisesti sekä rakennenäytteillä todennettuna öljyhiilivetyjä, jotka olivat peräisin laattaan imeytyneestä öljystä. Tekemissään taustaselvityksissä asiakas totesi, ettei kapselointi olisi tarpeeksi varma ratkaisu ja päätyi siksi koneellisesti ilmastoituun Platon-lattiaan.

Koneellisesti ilmastoidun Platon-lattian avulla voidaan estää hajujen ja haitallisten yhdisteiden pääsy sisäilmaan, koska ne ohjataan tiiviin levyn alta ilmavirtauksen mukana kokonaan ulos rakennuksesta. Toinen vaihtoehto olisi ollut betonilaatan piikkaus, joka olisi tullut kokonaiskustannuksiltaan kalliimmaksi. Toiminta ensimmäisestä kerroksesta olisi pitänyt siirtää muualle toisen kerroksen remontin ajaksi. Lisäksi laatan purkamisesta olisi aiheutunut kustannuksia.

Koneellisesti ilmastoidun lattian suunnittelun tärkeänä osana tehdään ilmamäärälaskelma, jonka toteuttaa järjestelmän valmistaja. Ilmamäärälaskelma osoittaa tuloilmaventtiilien määrän ja paikat sekä ilman kulkua ilmapalstassa ohjaavien tiivistysnauhojen paikat. Tässä kiinteistössä haitalliset yhdisteet imetään lattiasta poistoimurilla säätöpeltien läpi erillisen poistohormin kautta suoraan ulos kiinteistöstä.

Varsinainen remontti aloitettiin piikkaamalla betonilaatta kokonaan pois pieneltä alalta, johon oli imeytynyt eniten öljyä. Muualta tilasta piikattiin pintaa pois korkojen tasaamiseksi. Piikkauksen jälkeen tehtiin lattiavalu, jolla reikä valettiin umpeen. Sen jälkeen koko lattian alalle tehtiin Plaano-tasoitevalu. Tasoitetun betonilattian päälle asennettiin Platon Multi, joka tiivistettiin huolellisesti. Seinien vieriin asennettiin Platon-seinänvieruspalat, jotka estävät tasoitteen pääsyä Platon-levyjen alle. Platon-lattian toimivuus tarkistettiin merkkisavulla ennen Multin päälle tehtyä tasoitevalua. Viimeiseksi asennettiin kelluva vinyylilattia.

Koneellisesti ilmastoitu lattia viimeisteltiin asentamalla tuloilmaventtiilit ja yhdistämällä järjestelmä poistoilmahormiin. Tuloilmaventtiilien kautta korvausilma kulkee Platon Multin alleen muodostamaan ilmapalstaan.

Teollisuuskiinteistö1
Koneellisesti ilmastoidun Platon-lattian asentaa aina valtuutettu urakoitsija. Kuvassa Domitrix RT Oy:n Mikko Koli mitoittaa ja leikkaa Platon Multi -levyjä.

Teollisuuskiinteistö2
Kaikki saumat tiivistetään huolellisesti. 

Teollisuuskiinteistö3
Seinänvieruspalat estävät tasoitteen pääsyn seiniin ja Platon Multi -levyjen alle. Tasoitevalun jälkeen seinänvieruspalat leikataan lattian tasaan muista kuin tuloilmaventtiilien kohdista.  

Teollisuuskiinteistö4
Korvausilmarakojen toimivuuden testaus merkkiainesavulla. Tämän päälle tulee suojalevy, jossa karkeasuodatin.

Teollisuuskiinteistö5
Platon Multin päälle asennetaan lasikuituverkko.

Teollisuuskiinteistö6
Verkon päälle asennetaan pumpputasoite. 

Teollisuuskiinteistö7
Pumpputasoite on asennettu.

Teollisuuskiinteistö8
Tasoitteen annetaan kuivua ennen lattian päällystämistä.

Teollisuuskiinteistö9
Vinyylilattian asennus kuivuneen tasoitteen päälle.

Teollisuuskiinteistö10
Platon-säätöpellit yhdistetään rakennuksen poistoilmahormiin, jossa on erillinen poistoimuri.

Teollisuuskiinteistö11
Tuloilmaventtiilien kautta korvausilma kulkee ilmapalstaan.

Teollisuuskiinteistö12
Käyttövalmis työhuone