Ohjeita perusmuurien veden- ja kosteudeneristykseen

Maanvastaisten rakenteiden on estettävä maaperän kosteuden ja maahan valuvien pintavesien haitallinen tunkeutuminen rakenteisiin ja sisätiloihin.

Tuotekuva_perustukset_ohjeet
OlosuhdeVeden-painettaRakenneratkaisu Materiaalit Eristyksen suojaaminen välittömästi eristyksen jälkeen

Helpot pohjavesi- ja maaperä-olosuhteet*

Ei ole

Perusmuurin / sokkelin salaojitukseksi perusmuurilevy

Kylmäbitumiliuossively  
BIL 20/85 + Kerabit Sokkelilevy, Platon Xtra Perusmuurilevy tai Baros Sokkelilevy, anturan ja sokkelin liitokseen Kerabit Patokaista

Perusmuurilevy toimii rakenteen suojana, täytöt hoidettava asianmukaisesti

Vaativat pohjavesi- ja maaperä-olosuhteet

Ei ole

Vedeneristys (jatkuva)

Kylmäbitumiliuossively
BIL 20/85 + (kuumabitumisively tarvittaessa) + bitumikermiä Kerabit 4000 Base tai 4100 UT

Lämmöneristys, mitoitus tapauskohtaisesti

 

0…1 m

Vedenpaineeneristys  

Kylmäbitumiliuossively
BIL 20/85 + (kuumabitumisively tarvittaessa) + 2 kerrosta bitumikermiä Kerabit 4000 Base tai 4100 UT

Tehtävä, suunniteltava tapauskohtaisesti

 

1…5 m

Vedenpaineeneristys

Kylmäbitumiliuossively BIL 20/85 + (kuumabitumisively tarvittaessa) + 3 kerrosta bitumikermiä Kerabit 4000 Base tai 4100 UT

Tehtävä, suunniteltava tapauskohtaisesti

 

5…10 m

Vedenpaineeneristys

Kylmäbitumiliuossively
BIL 20/85 + (kuumabitumisively tarvittaessa) + 4 kerrosta bitumikermiä Kerabit 4000 Base tai 4100 UT

Tehtävä, suunniteltava tapauskohtaisesti

* Kun vierustäytön ja rakennuspohjan kuivatus toimii salaojituksella, vedeneristys voidaan tehdä epäjatkuvalla vedeneristyksellä, esimerkiksi perusmuurilevyllä. Jos kuivatus salaojilla ei riitä ja rakenteet ovat alttiina vedenpaineelle, ne eristetään jatkuvalla vedeneristyksellä.

Rakenteiden on kestettävä myös vajoveden aiheuttaman hetkellisen paineen vaikutus. Tämän vuoksi rakenteet on vähintään kosteuseristettävä. Mikäli maa on jatkuvasti märkää, on rakenteet vedeneristettävä. Myös kellarilliset rakenteet tulee vedeneristää. 

Perustusten kosteudeneristys, esimerkkirakenne

Perustusten kosteudeneristys_esimerkkirakenne
 1. Antura
 2. Kerabit Pato-/Radonkaista, TL 2 kumibitumikermi, toimii radon- ja kapillaarikatkona
 3. Reunaviiste
 4. Harkkosokkeli
 5. Slammaus
 6. Tartuntasively Kerabit BIL 20/85 -liuoksella
 7. Kerabit Pato-/Radonkaista, TL 2 kumibitumikermi
 8. Kerabit Sokkelilevy, Platon Xtra -perusmuurilevy tai Baros Sokkelilevy + kiinnikkeet
 9. Reunalista

Perustusten vedeneristys, esimerkkirakenne

Perustusten vedeneristys_esimerkkirakenne
 1. Antura
 2. Kerabit Pato-/Radonkaista, TL 2 kumibitumikermi, toimii radon- ja kapillaarikatkona
 3. Reunaviiste
 4. Harkkosokkeli
 5. Slammaus
 6. Tartuntasively Kerabit BIL 20/85 -liuoksella
 7. Kerabit 4000 Base tai 4100 UT, mekaaninen kiinnitys yläreunasta