Viherkaton salaojitus- ja vettä varastoivat kerrokset

Salaojittava ja/tai vettä varastoiva kerros on tärkeä osa toimivaa viherkattoa. Salaojakerroksen valintaan vaikuttavat katon kaltevuus sekä tarvittava salaojitus- ja vedenpidätyskyky, valitun kasvillisuuden vaatimusten ja kasvualustakerroksen ominaisuuksien mukaisesti.

Kaltevuudeltaan 1:5…1:10 viherkatoille soveltuva Sempergreen 11 C -salaojamatto koostuu HDPE-kuppikennostosta ja mattoon valmiiksi kiinnitetyistä suodatinkankaista.

Kaltevuudeltaan 1:3…1:5 katoille salaojittavan kerroksen tilalle voidaan asentaa Sempergreen-huopamatto, joka pidättää vettä.

Loivemmille kuin 1:10 katoille puolestaan suosittelemme Platon DE 25 ja DE 40 –levyjä. Ne ovat vuosikymmeniä viherkattorakentamiseen perehtyneen Isolan valmistamia tuotteita. Platon DE 40 valitaan kun tarvitaan suurta vedenpidätys- ja salaojituskykyä, esim. kattopuutarhoissa.

  Sempergreen-
huopamatto
Sempergreen-
salaojamatto 11 C 
Platon DE 25 Platon DE 40
Katon kaltevuus 1:3…1:5 1:5…1:10 1:10 tai loivempi 1:10 tai loivempi
Vedenvarastointikyky 10…12 l/m²  6,1 l/m²  10 l/m² 
Salaojituskyky - + ++ +++

 

Platon DE 25

Platon DE 25 soveltuu loivien viherkattojen salaojituskerrokseksi.

Platon DE 40

Platon DE 40 soveltuu loivien, suurta salaojituskykyä vaativien viherkattojen salaojituskerrokseksi.

Sempergreen®- huopamatto

Sempergreen-huopamatto varastoi vettä jyrkillä maksaruohokatoilla.

Sempergreen®- salaojamatto 11 C

Sempergreen 11 C on HDPE-muovista valmistettu salaojamatto, joka on suojattu molemmin puolin suodatinkankailla.

Kerabit QDrain -salaojamatto

QDrain soveltuu pihakansirakenteisiin ja viherkatoille salaojituskerrokseksi.

Veg Tech VT-Filt -huopamatto

Veg Tech VT-Filt on Xeroflor-maksaruohokatoille tarkoitettu, vettä varastoiva huopamatto.

Veg Tech Xerodrän -salaojamatto

Veg Tech Xerodrän on Xeroflor-maksaruohosammalkatoille tarkoitettu salaojamatto, jolla ei ole vedenpidätyskykyä.