Viherkatot - käännetyt rakenteet

Soveltuvin kaltevuus viherkatoille on 1:20…1:50. Näin mahdollistetaan kasveille parhaat olosuhteet ja ehkäistään liikaa vettymistä tai kuivumista. Loivemmat katot (1:50…1:80) ovat mahdollisia varauksin, ja niissä tulee huomioida mm. salaojituksen tärkeys. Jyrkemmät kuin 1:5 vaativat liukumisen estämisen huomioimista, yli 1:3 kaltevuuksilla tarvitaan erikoistoimenpiteitä liukumista vastaan, ja niissä tarvitaan aina tapauskohtainen suunnittelu. Yli 1:1 kaltevuuksia ei suositella viherkatoille lainkaan. Kaltevuudet ja vedenpoisto tulee suunnitella niin, että vesi pääsee esteettä poistumaan katolta.

YP164.jpg

YP 164

Viherkansi tai kattopuutarha
Käännetty rakenne teräsbetonilaatalla


YP-DET162.jpg

YP-DET 162

Viherkansi tai kattopuutarha
Käännetty rakenne teräsbetonilaatalla
Kattokaivo


YP-DET164.jpg

YP-DET 164

Viherkansi tai kattopuutarha
Käännetty rakenne teräsbetonilaatalla
Liittyminen seinäpinnalle


YP-DET166.jpg

YP-DET 166

Viherkansi tai kattopuutarha
Käännetty rakenne teräsbetonilaatalla
Reunakorotus


YP-DET169.jpg

YP-DET 169

Viherkansi tai kattopuutarha
Käännetty rakenne teräsbetonilaatalla
Läpivienti

YP165.jpg

YP 165

Viherkatto, käännetty rakenne
Esim. maksaruoho tai keto-niittykatto


YP-DET163.jpg

YP-DET 163

Viherkatto, käännetty rakenne
Esim. maksaruoho tai keto-niittykatto
Kattokaivo


YP-DET165.jpg

YP-DET 165

Viherkatto, käännetty rakenne
Esim. maksaruoho tai keto-niittykatto
Liittyminen seinäpinnalle


YP-DET167.jpg

YP-DET 167

Viherkatto, käännetty rakenne
Esim. maksaruoho tai keto-niittykatto
Reunakorotus


YP-DET170.jpg

YP-DET 170

Viherkatto, käännetty rakenne
Esim. maksaruoho tai keto-niittykatto
Läpivienti