Radoneristys

Radoneristys toteutetaan tiivistämällä alapohjan ja seinärakenteiden liitoskohdat.

Radoneristys

Radon on hajuton, mauton ja näkymätön jalokaasu, joka pääsee liikkumaan helposti maaperän huokosissa ja kallioperän raoissa. Ilmassa leijuvat radonin hajoamistuotteet kulkeutuvat hengityksen mukana keuhkoihin. Radonin kiinteät hajoamistuotteet tarttuvat keuhkojen sisäpintaan, mistä ne lähettävät alfasäteilyä. Keuhkojen saama säteilyannos lisää riskiä saada keuhkosyöpä. Suomessa todetaan vuosittain 2000 keuhkosyöpätapausta, joista radonin arvioidaan aiheuttavan noin 200.

Radioaktiivisuuden yksikkö on becquerel (Bq), joka tarkoittaa yhden atomin hajoamista sekunnissa. Sisäilman radonpitoisuus ilmoitetaan becquereleinä kuutiometrissä ilmaa (Bq/m3).

Suomessa sisäilman radonpitoisuudet ovat Euroopan ja mahdollisesti koko maailman korkeampia. Radonin kannalta pahimpia alueita ovat karkeasoraiset harjut, joita on runsaasti Etelä-Suomessa. Rakennusten alla oleva maaperä on tärkein sisäilman radonlähde. Radonia voi tulla sisäilmaan myös rakennusmateriaaleista, esimerkiksi betonista ja tiilestä.

Uusien asuntojen radonpitoisuuden ei saisi ylittää 200 Bq/m3. On arvioitu, että Suomessa on noin 200.000 asuntoa, joissa 200 Bq/m3 ylittyy. Raja-arvoista keskustellaan parhaillaan Euroopassa ja on hyvin mahdollista, että niitä tulevaisuudessa yhä kiristetään.

RT-kortti 81-11099: Rakennusosien liittymät tiivistetään kumibitumikermikaistoilla. Suositeltava kermi on polyesteritukikerroksinen TL 2 -luokan kumibitumikermi, esim. K-MS 170/3000 hitsattavana tai liimattavana. Radonin pääsyä huonetilaan estetään kahdella tavalla: rakenteiden tiivistämisellä sekä tuuletusjärjestelmän avulla. Tiivistämisen tavoitteena on aikaasaada rakennuksen alapohjarakenteeseen ilmasulku, joka katkaisee virtaukset alapohjasta huonetilaan. Tiivistäminen on suoritettava huolellisesti, koska vaativissa olosuhteissa tuuletusjärjestelmän vaikutus voi jäädä puutteelliseksi.

Perusmuurin ja maanvaraisen alapohjan osalta on kiinnitettävä erityistä huomiota:

  • maanvaraisen laatan ja lävistävien rakennusosien liittymien tiivistämiseen
  • perusmuurin ja alapohjan liitoskohdan tiivistämiseen
  • läpivientien tiivistämiseen
  • lattialaatan halkeamiin.

Alapohjarakenteen sähköjohtojen, tarkistusluukkujen, lämmitys-, vesi-, lattialämmitys- ja viemäriputkien läpiviennit ja niiden suojaputket voivat toimia radonin vuotoreittinä asuintiloihin. Ilmavirtauksia aiheuttaa rakennuksen alipaineistus, johon vaikuttavat huone- ja ulkolämpötilojen ero, ilmanvaihtolaitteisto sekä tuuli ja ilmanpaineen vaihtelut.

Radonturvallisen rakentamisen tavoitteena on ensisijaisesti estää maaperän radonpitoisen ilman pääsy rakenteisiin. Huolellisella rakentamisella ja tiiviillä rakenteilla estetään samalla muidenkin maaperästä ja alapohjarakenteen alta ilmavirtausten mukana tulevien epäpuhtauksien pääsy huonetilaan.

Lisätietoja radonin torjunnasta löytyy Säteilyturvakeskuksen sivuilta www.stuk.fi.

 

Kerabit Pato-/radonkaista

Pato-/radonkaistaa käytettään sokkeleiden kosteudeneristykseen yhdessä sokkelilevyjen kanssa.

Kerabit 3400 UT Radonkaista

Sovelluksiin, joissa kaista hitsataan pystypintaan ja yläreuna taipuu lämmöneristeen päälle.

Kerabit 4000 Base

TL 2 hitsattava aluskermi.

Kerabit 4100 UT

TL 2 hitsattava aluskermi.

Kerabit 3700 UT Fleece

TL 2 hitsattava aluskermi perustusten veden- ja radoneristykseen.

Haloproof RMS 400 -radonsuoja

Haloproof RMS 400 on perustuksen ja seinän liitoskohdan radoneristämiseen tarkoitettu 0,5 m levyinen kalvo.

Haloproof Butyl Top Tape Xtra

Haloproof RMS 400 -radonsuojan saumojen varmistamiseen.

Haloproof Butyl Seal

Haloproof RMS 400 -radonsuojakalvon ankkuroimiseen paikoilleen perustuksen päälle.