Kerabit 3700 UT Fleece

Kerabit 3700 UT Fleece är ett svetsbart underlagsmembran i produktkategori 2 (K-MS 170/3700 svetsn.) som i huvudsak används för vatten- och radonisolering.

Stommen består av kraftig polyester. Produktens ovansida består av fibertyg av polypropen och undersida av svetsbitumen.

Värmeisoleringsskivan kan fästas genom att försiktigt värma upp membranets synliga yta och trycka fast värmeisoleringsskivan på den.

 

Mått

  • Kerabit Bituminen-trekantslist för utjämning
  • Kerabit BIL 20/85-lösning för förbehandling
  • mekanisk fästning på övre kanten
Tillverkare / Uppdragsgivare Nordic Waterproofing Oy, Lojo fabrik
Ursprungsland Finland
Märkning om överensstämmelse med kraven CE-märke
Brandegenskaper Valmistajan palotestausvakuutus
Brandteknisk klassificering

BROOF(t2)

Tillverkarens försäkran om överensstämmelse med kraven Tillverkarens brandtestförsäkran
Kvalitetskontroll Fabrikens kvalitetskontroll och kvalitetskontrollkontrakt med Eurofins Expert Services Oy
Nominell tjocklek ca 2,6 mm
Nominell vikt 3700 g/m²
Stommens vikt 170 g/m² (+/- 10 g/m²)
Stomme polyester
Rullstorlek 1,0 x 7 m / 7 m²
Åtgång ca 6,1 m²/rulle
Förpackningar / pall 35 rullar
Vikt / förpackning 26 kg
Vikt / pall 932 kg

Användningsobjekt

Produkten används för vatten- och radonisolering av grundmurar samt i vattentryckisolering. Produkten lämpar sig väl även för radonisolering av källare.
Kerabit 3700 UT Fleece kan även användas för till exempel detaljer i Kerabit 2600 UB Fleece med självhäftande kanter, till exempel uppvik, ränndalar och skorstenar, om en svetsbar produkt kan användas i objektet.

 

Montering

Montering ska göras av en fackman med kunskaper om vattenisolering.

Innan membranet monteras ska man kontrollera att underlaget är lämpligt, torrt och plant. En källarvägg av lättgrusblock tätas genomgående med tunnputs invändigt och utvändigt uppifrån till sulan. Underlaget förbehandlas med Kerabit BIL 20/85-lösning och låts torka.

Membranet monteras genom att smälta plastfilmen och svetsbitumen på membranets undersida. I synnerhet om man monterar flera membranskikt ska man vid montering säkerställa att bitumen som tränger genom fibertyget inte är svetsbitumen, utan avsedd för fästning av värmeisoleringen. Vattentätningens täthet i den övre kanten säkerställs vid behov med tätningsmassa eller flytande vattentätningsmaterial. Vattenisoleringens fästning ska dessutom säkras till exempel med fästen med bricka eller en kantlist.

När genomföringar tätas med till exempel Triflex-vattenisoleringsmassa ska Kerabit 3700 UT Fleece försiktigt värmas på ovansidan så att bitumen kommer till ytan. Bitumen ska låtas svalna innan Triflex-produkterna monteras.

 

Handhavande och lagring

Gummibitumenmembran förvaras torrt och svalt i stående position på lastpallar. Rullar skyddas med plasthuva eller presenning. Vid temperaturer över + 40 grader ska rullarna förvaras skyddade mot solljus.