Dränerande och vattenlagrande lager i gröna tak

Det dränerande och vattenlagrande lagret är en viktig del av ett fungerande grönt tak. Valet av dränerande lager påverkas av taklutningen och hur stor dränerings- och vattenlagringskapacitet som behövs med avseende på den valda växtligheten och växtunderlagets egenskaper.

Kerabit QDrain -dräneringsmatta

QDrain lämpar sig som dräneringsskikt på däckkonstruktioner och gröna tak.

Veg Tech VT-Filt-filtmatta

Veg Tech VT-Filt är en vattenhållande filtmatta avsedd för Xeroflor-sedumtak.

Veg Tech Xerodrän-dräneringsmatta

Veg Tech Xerodrän är en dräneringsmatta avsedd för Xeroflor-sedumtak som saknar vattenhållningskapacitet.