Underlagsmembran

Underlagsmembran är en viktig del av takkonstruktionen.

Valet av underlagsskikt  bör ske med omsorg, särskilt vid icke löpande tak (tegel, plåt, etc.) som inte är vattentäta i sig. Det finns många typer av underlagstak och det spelar roll vilken du väljer. Lättast lösning under plåt- eller tegeltak är ett hängande undertak i plast, men stabilast och tätast är underlag helt i trä med underlagsmembran.

Egenskap Kerabit
Protect
Kerabit
Super
Kerabit
700 UB
Kerabit
1800 UB
Fleece
Kerabit
2200 UB
Kerabit
2400 UB
Kerabit
2600 UB
Fleece
Kerabit
3000 UB
Underlagsmembranets klassificering - AKV 1 AKV 1,
AKK 1
AKE,
AKK 1,
TL 2
AKK 2 TL 3,
AKK 1
TL 2,
AKK 1
TL 2,
AKK 1
Vikt per kvadratmeter, g 130 210 700  1800 2200 2400 2600 3000
Underlagstak av bitumen     x  x x x x x
Underlagstak av plast x x            
Stommens
material
Poly-
propen
Poly-
propen
Poly-
ester
 Poly-
ester
Glass-
fiber
Förstärkt
polyester
Förstärkt
polyester
Förstärkt
polyester
Diffusionsöppen x x            
Limkant   x x  x x x x x
Hängande
montering
x x x          
Fast montering     x  x x x x x
Hängande montering
tål påstigning
  x x          
Under bitumentak     x x x x x
Under tegeltak x x x x x x x
Under plåttak x x x x x x x
Sandbelagd yta         x x   x
Taket ska monteras inom 1 månad
senast
1 månad
senast
1 månad
senast
 1 månad
senast
1 månad
senast
Vid behov
efter
vintern
1 månad
senast
Vid behov
efter
vintern
 
* Om du lägger underlagsmembran sent på hösten, rekommenderar vi att du väljer Kerabit 2500 UB eller 3000 UB, varvid slutreslutatet är bättre och starkare.
I det här fallet kan du montera täckningen på ett brant tak på våren, när det är varmare.

 

Tuoteryhmäkuva-aluskatteet

Kerabit 2200 UB

Underlagsmembran med självhäftande kant läggs t.ex. under shingeltak.

Kerabit 2400 UB

Underlagsmembran med självhäftande kant läggs t.ex. under shingeltak. Stomme i kraftig polyester.

Kerabit 2500 UB

Underlagsmembran med självhäftande kant läggs t.ex. under shingeltak. Stomme i kraftig polyester.

Kerabit 3000 UB

Underlagsmembran med självhäftande kant läggs under tegel- och plåttak. Stomme i kraftig polyester.

Kerabit 700 UB

Underlagstak för osammanhängande tak.

Kerabit 1800 UB Fleece

Underlagsmembrand och underlagsduk för osammanhängande takmaterial.

Kerabit 2600 UB Fleece

Underlagsmembrand och underlagsduk för osammanhängande takmaterial.

Kerabit Protect

Ett diffusionsöppet underlagsmembran, som kan monteras direkt på värmeisoleringens yta.

Kerabit Super

Kerabit Super är ett diffusionsöppet, produktklassificerat underlagsmembran med limkant.