Kerabit Asfaltkitt

Kerabit Asfaltkitt är en kallflytande svart fiberarmerad asfaltprodukt med pastakonsistens.

Förvaras i rumstemperatur 1 dygn före användning.

Mått

Tillverkare / Uppdragsgivare Nordic Waterproofing Oy, Lojo fabrik
Ursprungsland Danmark
Storlekar 1 l

Användningsområde

Avsedd för mindre skador i asfaltbaserade tätskikt, otäta anslutningar och skarvar. Lämplig för underhåll med Kerabit Bitumenfärg / Takmassa. Innehåller vidhäftningsmedel.

Bruksanvisning

Borsta skadan ren. Applicera asfaltkittet med spackelspade eller styv pensel. Förstärk eventuellt med väv som trycks fast i kittet. Lägg därefter ett nytt skikt ovanpå väven. När hinna har bildats på kittytan kan taket strykas med Kerabit Bitumenfärg / Takmassa. Arbetsredskapen kan tvättas med lackbensin/alifatnafta.

Lagerhållning

Förvaras i sluten förpackning på torrt ställe och skyddas mot solljus. Förvaras i rumstemperatur 1 dygn före användning.

Miljöskydd

Flytande avfall skall inte hällas ut i avloppet. Avfall i vätskeform ska levereras till insamlingsplats för problemavfall. Tomma, torra förpackningar kan lämnas till återvinning eller om sådan möjlighet saknas till allmän avfallsplats.