Kerabit Gummibitumentätning

Med Kerabit gummibitumentätning blir fogarna vattentäta och kemikalietåliga.

Med Kerabit gummibitumentätning tål fogade ringbrunnar både utvändigt och invändigt vattentryck samt tjäle. Tack vare sin sammansättning tål Kerabit gummibitumentätning varierande brunnsringsmått bättre än andra tätningar.

Mått

Tillverkare / Uppdragsgivare Nordic Waterproofing Oy, Lojo fabrik
Ursprungsland Finland
Rullstorlek 3,5 m och 14 m
Förpackningar / pall 272 st. / 68 st.
Vikt / förpackning 2,6 / 10,4 kg
Vikt / pall 722 kg

Användningsområden

Med Kerabit gummibitumentätning tätas mellanrummet mellan avloppsbrunnar, fogar i betongelement och -rör samt vertikala och horisontella fogar i fjärrvärmeelement.

Bruksanvisning

Ytorna som ska tätas rengörs från damm, smuts och lösa partiklar med en borste. Ytorna torkas vid behov med en gasbrännare, i enlighet med säkerhetsanvisningar och bestämmelser för heta arbeten. För bästa tätningsresultat rekommenderar vi att Kerabit BIL 20/85-bitumenlösning stryks på området som ska tätas.

Skär av en Kerabit bitumentätning i rätt längd innan monteringen. Tätningarna sammanfogas med snedskuren fog. Vid kallare temperaturer kan betongens eller bandets yta värmas försiktigt med en gasbrännare. Uppvärmningen av tätningsbandet är tillräckligt när dess yta blir oljig.

Kerabit bitumentätning kan lämnas vid sopstationen som blandavfall. Förpackningen och mellanliggande plast kan återvinnas.