Kerabit Protect

Kerabit Protect är ett diffusionsöppet underlagsmembran. Produkten har två lager av polypropenväv. Mellan lagren finns en polypropenfiberfilm med mikroporer.

Kerabit Protect kan monteras direkt på värmeisoleringens yta. Mellan täckningen och underlagsmembranet ska lämnas en luftspalt.

Mått

  • Tyvek Vindskyddstejp för fogning, reparation och tätning av underlagstak
  • Isola FlexWrap för fästning av underlagstak till skorsten och genomföringar
  • Kerabit Butylband för fastsättning av underlagsskiktet i takfotsplåten samt mellan ribborna och underlagsskiktet
Tillverkare / Uppdragsgivare Kerabit Oy, Lojo fabrik
Ursprungsland Tjeckien
Märkning om överensstämmelse med kraven CE-märke
Brandteknisk klassificering

klass E

Nominell vikt 132 g/m²
Rullstorlek 1,5 x 50 m / 75 m²
Färger grå
Förpackningar / pall 36 rll
Vikt / förpackning 9,7 kg
Vikt / pall 375 kg

Andvändning

Underlagsmembranet Kerabit Protect kan användas på tak med en lutning på minst 1:3. Tätheten säkerställs genom att limma fogarna antingen med nätförstärkt Kerabit Butyltejp som läggs mellan våderna eller med Isola Vindskyddstejp som limmas på fogen. Överlappningen ska vara minst 15 cm.

Kerabit Protect monteras vågrätt utgående från takfallets nedre kant. Före monteringen av den första våden ska fotbräde och takfotsplåt monteras på takfallets nedre kant.

 

Hantering och lagring

Rullarna med underlagsduk ska förvaras skyddade mot väder och solljus.