Kerabit Taklim används för fogning / skarvning av bitumenmembran och takshingel. Limmet rinner inte och är värmebeständigt.

Rör om före användning.

Mått

Tillverkare / Uppdragsgivare Nordic Waterproofing Oy, Lojo fabrik
Ursprungsland Danmark
Torktid 1-14 dagen beroende på lagrets tjocklek
Åtgång ca. 1 l / m² (tjocklek ca. 1 mm)
Storlekar tub 0,31 l, burkar 1 l, 5 l och 10 l

Användningsområde

Fogning / skarvning av bitumenmembran, takshingel och olika typer av takmaterial och tätning av genomföringar.

Bruksanvisning

Applicera limmet på väl rengjorda ytor. Låt lösningsmedlet i limmet avdunsta 15 min och tryck ytorna tätt mot varandra. Förbehandla porösa och dammiga underlag med Kerabit BIL 20/85 Bitumenlösning / Primer för att förbättra vidhäftningen. Åtgång ca 1 l/m². Yttorr efter ca 5 timmar vid +20 oC, och helt torr efter 1 - 14 dygn beroende på lagrets tjocklek. Arbetstemperatur +5 till +50 oC vid limning av tätskikt och shingel. Efterpressning av skarvar bör ske några timmar efter ihopläggning för bästa resultat. Arbetsredskapen kan rengöras med lackbensin/alifatnafta.

Miljöskydd

Flytande avfall skall inte hällas ut i avloppet. Avfall i vätskeform ska levereras till insamlingsplats för problemavfall. Tomma, torra förpackningar kan lämnas till återvinning eller om sådan möjlighet saknas till allmän avfallsplats.