Kerabit Taklim används för fogning / skarvning av bitumenmembran och takshingel. Limmet rinner inte och är värmebeständigt.

Rör om före användning.

Mått

Tillverkare / Uppdragsgivare Nordic Waterproofing Oy, Lojo fabrik
Ursprungsland Danmark
Torktid 1-14 dagen beroende på lagrets tjocklek
Åtgång ca. 1 l / m² (tjocklek ca. 1 mm)
Storlekar tub 0,31 l, burkar 1 l, 5 l och 10 l