Kerabit Gummibitumen 100/50

Kerabit Gummibitumen KB 100/50 är en elastisk gummibitumen som stryks på uppvärmd vid limning av bitumenmembran. Produkten innehåller bitumen och SBS-elastomer.

Massan är elastisk även vid lägre temperaturer.

Produkten uppfyller inte kraven enligt SILKO-produktkrav för fogmassor som stryks på varma.

Mått

Tillverkare / Uppdragsgivare Nordic Waterproofing Oy, Lojo fabrik
Ursprungsland Finland
Åtgång 1,0 - 2,0 kg / m²
Förpackningar / pall 49 pkg
Vikt / förpackning 17,5 kg
Vikt / pall 882,5 kg