Kerabit Gummibitumen 100/50

Kerabit Gummibitumen KB 100/50 är en elastisk gummibitumen som stryks på uppvärmd vid limning av bitumenmembran. Produkten innehåller bitumen och SBS-elastomer.

Massan är elastisk även vid lägre temperaturer.

Produkten uppfyller inte kraven enligt SILKO-produktkrav för fogmassor som stryks på varma.

Mått

Tillverkare / Uppdragsgivare Nordic Waterproofing Oy, Lojo fabrik
Ursprungsland Finland
Åtgång 1,0 - 2,0 kg / m²
Förpackningar / pall 49 pkg
Vikt / förpackning 17,5 kg
Vikt / pall 882,5 kg
Densitet, 15 °C ca. 1000 kg / m3
Penetration, 25 °C 25 - 55 1/10 mm
Mjuktpunkt 100…110 °C
Flampunkt > 250 °C

Användningsområden

För lagning av expansionsfogar.

Bruksanvisning

Gummilagningsmassan ska värmas upp i en bitumenkokare försedd med termometer, termostat och automatisk värmereglering. Temperaturen får inte överstiga 210 °C. Tätning och fyllning av sprickor sker enklast med en bitumenkanna som är avsedd för applicering av bitumen, vid isoleringsarbeten stryks massan ut med spatel. Det är viktigt att ytorna som ska lagas är torra och dammfria. Fästningen underlättas om ytorna först värms upp eller stryks med Kerabit gummibitumenlösning.

Se mer detaljerade anvisningar i produktinformationen.