Referens: Nytt tak på Myyrmanni

Lösningar som de kommande generationerna tackar för

I köpcentret Myyrmanni som ligger i Myrbacka i Vanda gjordes under det gångna året ett omfattande takrenoveringsprojekt. Sammanlagt lades 1,6 hektar, alltså över 16 000 kvadratmeter, nytt tak. I takrenoveringen användes marknadens mest koldioxidsnåla yttertak, Kerabit Nature.

Se videon där projektledarna delar med sig av sina tankar om renoveringen och materialvalen (tyvärr på finska).

Thomas Stenius Citycon

Fastighetschef Thomas Stenius från Citycon säger att renoveringen inte enbart handlade om vattenisolering, utan att man hade dem som bor på taket i åtanke.

”För oss är taket mer än bara ett yttertak. Det är också vår solenergianläggning och gården runt våra bikupor”, säger Stenius.

Valet av takmaterial påverkades i hög grad av miljövärden och inhemsk tillverkning.

”I Kerabit Nature förenas många saker som är viktiga för oss: produkten är inhemsk, en del av produktens oljebaserade råvara har ersatts med tallolja och produkten kan dessutom återvinnas. Den är en perfekt match till vårt ansvarstänkande”, fortsätter Stenius.

Jyrki Linden Katto2000

Entreprenör Jyrki Linden från Katto 2000 ansvarade för genomförandet av projektet. Han ser den nya, koldioxidsnåla produkten som en vitamininjektion för branschen och möjligtvis även som en konkurrensfördel för en entreprenör som erbjuder produkten.

”Det har knappt hänt något nytt i branschen på flera år och därför är det bra att det kommer ut nya produkter på marknaden. Kerabit Nature är samtidigt en konkurrensfördel för oss och beställarna har varit mycket intresserade av produkten.”

Jaakko Suvinen Innocate

Byggherrekonsult Jaakko Suvinen från Innocate Oy som planerade Myyrmannis takrenovering förklarar materialvalen ur konstruktörens perspektiv.

”Vi valde Kerabit Nature-membranet eftersom det kommer att monteras ett stort antal solpaneler på fastighetens tak. Dessa paneler är dubbelsidiga, med andra ord tas energi tillvara även på baksidan av panelen och med en sådan lösning ger ett ljust membran fördelar. Också vindsbjälklagskonstruktionen hålls svalare när man använder ett ljust membran”, säger Suvinen.

Valet påverkades också av långsiktigt tänkande.

”Vårt företag tänker mycket på miljöfrågorna och Kerabit Nature står för detta i allra högsta grad. Kommande generationer kommer att tacka för dessa val”, avslutar Suvinen.