SBS modifierad asfaltsmembran, stomme är av polyesterfilt. Produkten har en svetsbar undersida och översidan belagd med grå eller röd naturskiffer.

Mått

Tillverkare / Uppdragsgivare Nordic Waterproofing Oy, Lojo fabrik
Ursprungsland Finland
Märkning om överensstämmelse med kraven CE-märke
Brandegenskaper Tillverkarens brandtestförsäkran
Brandteknisk klassificering

BROOF(t2)

Kvalitetskontroll Fabrikens kvalitetskontroll och kvalitetskontrollkontrakt med Eurofins Expert Services Oy
Nominell tjocklek 4,5 mm
Nominell vikt 5200 kg/m²
Stommens vikt 170 g/m² (+/- 10 g/m²)
Stomme polyester
Ytskikt

naturskiffer

Rullstorlek 1 x 8 m / 8 m²
Färger grå och röd
Förpackningar / pall 24 rullar
Vikt / förpackning 41,5 kg
Vikt / pall 1021 kg

Handhavande och lagring
SBS modifierad gummiasfalts membran skall förvaras på torr och sval plats på lastpallar. Rullarna skall skyddas med plastöverdrag eller skyddsövertäckning. Om temperaturen stiger över +40 °C måste rullarna förvaras oåtkomligt för solljus.

Användningsobjekt
Enskiktsprodukt för taktäcking. (svets produkt) 

Testresultat vid sidan om produktstandarderna och CE-märkningen

Egenskap Metod Enhet  
Dimensionstabilitet
- längdriktning
- tvärriktning
EN 1107-1
%
%

0,3
0,3
Värmebeständighet EN 1110 °C ≥ 80
Tillåten avvikkelse
längd
bredd
rakhet
EN 1848-1
m
m
16 mm / 8 m

15
1
uppfylls
Nominell tjocklek EN 1849-1 mm 4,7 ± 0,3
Töjning, -20°C
- längdriktning
- tvärriktning
EN 12311-1 (mod)
%
%

30
30
vidhäftning hos skyddsbeläggning EN 12039 % 15 ± 15