Listtäckning

Listtäckning kerabit 7 ser bra ut på alla branta tak.

Kerabit 7 listtäckning passar för tak med en lutning om 1:1 - 1:3 . Listtäckning passar bra för alla tak men kommer bäst till sin rätt på stora tydliga takfall.

Det finns två färgalternativer.

Tuoteryhmäkuva-7

Kerabit 7

Kerabit 7-listtak passar tak med brant lutning.

Kerabit Listtaksremsa

Med listtaksremsa blir taket tätt vid listtakets nock.