Kerabit Gatulagningsmassa

Gatulagningsmassan är en elastisk gummiinnehållande fogmassa som stryks ut varm, fri från lösningsmedel och hälsofarliga ämnen.

Mått

Tillverkare / Uppdragsgivare Nordic Waterproofing Oy, Lojo fabrik
Ursprungsland Finland
Åtgång ändamålet med
Förpackningar / pall 49 st
Vikt / förpackning 22,5 kg
Vikt / pall 1127,5 kg
Densitet ca. 1300 kg / m3
Penetration, 25 °C 25...55 1/10 mm
Mjuktpunkt 95...110 °C
Flampunkt > 250 °C

Användningsområden

För tätning av fogar i asfalt och betong samt fogar mellan räls och betongslipers.

Bruksanvisning

Gatulagningsmassan ska värmas upp i en bitumenkokare försedd med termometer, termostat och automatisk värmereglering. Temperaturen får inte överstiga 210 °C. Tätning och fyllning av sprickor sker enklast med en kanna som är avsedd för applicering av bitumen. Det är viktigt att ytorna som ska lagas är torra och dammfria. Fästningen underlättas om ytorna först värms upp eller stryks med Kerabit gummibitumenlösning.

Se mer detaljerade anvisningar i produktinformationen.