Kerabit Aurinkokatto® är en unik tunnfilmspanellösning som integreras i ett bitumenmembrantak. Till skillnad från sedvanliga solelsystem installeras solpanelerna utan separata bärande konstruktioner. Lösningen minimerar riskerna för vind- och stormskador.

Med hjälp av Kerabit Solar-membranet som vi utvecklat integreras lätta och böjliga tunnfilmspaneler i bitumentaket utan genomgående fastsättningar som skulle kunna medföra eventuella läckagerisker. Systemet monteras alltid av fackmän inom vattenisoleringsbranschen.

Kerabit Aurinkokatto® har testats vid Teknologiska forskningscentralen VTT Ab och uppfyller kraven enligt brandklass BROOF(t2).

Konstruktionsbilder

Lätt, tunt och osynligt

Systemets tjocklek är endast cirka 6 mm och vikt cirka 7 kg/m2. Inga bärande konstruktioner som lyfts upp från takytan behövs och systemet kan även monteras på krökta ytor. Lösningen är näst intill osynlig och har försumbar påverkan på byggnadens utseende.

Multifunktionell

Kerabit Aurinkokatto® kan monteras både i nya objekt och på bitumentak i befintliga fastigheter. Därmed är det möjligt att börja använda solel även i saneringsobjekt där det tidigare inte ansågs vara möjligt på grund av strukturella orsaker. Soltaket lämpar sig bättre på ulltak än det traditionella systemet, då det inte uppstår inbuktningar på grund av bärande konstruktioner.

Hinderfritt och hållbart

Panelerna i Kerabit Aurinkokatto® begränsar inte möjligheterna att röra sig på bitumentaket. Lagstadgade kontroller av taksäkerheten, snöröjningsarbeten och andra underhållsarbeten på taket kan utföras som vanligt. Det av 3M tillverkade skyddsmembranet på panelens yta håller sig rent och tål att gås på.

Under systemet ansamlas varken snö, is eller löv eftersom panelerna är genomgående fästa i yttertaket.

Avancerad teknik som kommer till sin rätta på låglutande tak

CIGS-panelerna kan utnyttja dygnets alla ljusa timmar, även solens uppgång och nedgång, eftersom systemet inte behöver inriktas efter väderstreck.

Med hjälp av Kerabit Aurinkokatto® kan man få full behållning av låglutande bitumentak i stora fastigheter, såsom produktionsanläggningar, kontorsbyggnader och höghus. Till exempel har taken i LV-maskinrum och hisschakt oftast optimalt läge för att kunna utnyttja solenergi.

I många byggnader med stora låglutande tak, till exempel köpcentrum, är behovet av nedkylning som störst samtidigt som produktionen av solel är som högst.

Kerabit Aurinkokatto® är en framtidsinvestering

Kerabit Aurinkokatto® ökar värdet på fastigheten och förbättrar dess energiklassificering. Genom att investera i solenergi minskar du din elräkning för de kommande årtiondena och lämnar efter dig en renare framtid för kommande generationer. Grön, förnybar och lokal energiproduktion!

 

Kerabit Aurinkokatto® monteras alltid av utbildade montörer.