Kerabit Super är ett diffusionsöppet, vattentätt underlagsmembran i produktkategorierna AKV och AKD. Produkten kan användas på tak med en lutning på minst 1:3 både som vindpapp och som underlagsmembran. Tack vare nätförstärkningen tål Super påstigning. Produkten har också en effektiv limkant. Kerabit Super installeras vågrätt.

Eftersom produkten är diffusionsöppen behövs inte nödvändigtvis någon luftspalt i taket mellan värmeisoleringen och underlagsmembranet. Utrymmet kan i stället användas för tilläggsisolering. När luftspalten uteblir minskar också värmesvinnet och konstruktionen blir energieffektivare som helhet.

Mått

  • Tyvek Vindskyddstejp för fogning, reparation och tätning av underlagstak
  • Isola FlexWrap för fästning av underlagstak till skorsten och genomföringar
  • Kerabit Butylband för fastsättning av underlagsskiktet i takfotsplåten samt mellan ribborna och underlagsskiktet
Tillverkare / Uppdragsgivare Kerabit Oy, Lojo fabrik
Ursprungsland Tjeckien
Märkning om överensstämmelse med kraven CE-märke
Brandteknisk klassificering

klass E

Vattentätning klass W1
Nominell vikt 210 g/m²
Rullstorlek 1,5 x 50 m / 75 m²
Färger grå
Förpackningar / pall 25 rll
Vikt / förpackning 16 kg
Vikt / pall 425 kg