Kerabit 1800 UB Fleece

Kerabit 1800 UB Fleece (K-MS 150/1800) är ett underlagsmembran av gummibitumen (TL2), AKE och en underlagsduk för osammanhängande takmaterial (AKK 1).

Produkten används som underlagsduk t.ex. för maskinfogade tak och andra ståltak liksom även för tegeltak.

Stommen är av stark polyester. Produktens övre och undre yta består av fibertyg av polypropen. De 100 mm breda självhäftande kanterna finns på den övre och undre ytan på motstående sidor.

Färgvarianter

Kerabit 3700 UT Fleece kan användas för till exempel detaljer i Kerabit 1800 UB Fleece med självhäftande kanter, till exempel uppvik, ränndalar och skorstenar, om en svetsbar produkt kan användas i objektet.

Tillverkare / Uppdragsgivare Kerabit Oy, Lojo fabrik
Ursprungsland Finland
Märkning om överensstämmelse med kraven CE
Brandegenskaper Tillverkarens brandtestförsäkran
Brandteknisk klassificering

BROOF(t2)

Kvalitetskontroll Fabrikens kvalitetskontroll och kvalitetskontrollkontrakt med Eurofins Expert Services Oy
Nominell tjocklek 1,7 mm
Nominell vikt 1800 g/m²
Stommens vikt 150 g/m² (+/- 10 g/m²)
Stomme polyester
Ytskikt

på övre och undre yta fibertyg av polypropen

Rullstorlek 1 x 15 m / 15 m²
Förpackningar / pall 24 rll
Vikt / förpackning 27 kg
Vikt / pall 673 kg

Användningsområden

Produkten används som underlagsduk för osammanhängande takmaterial, t.ex. maskinfogade tak och andra ståltak liksom även för tegeltak. Den sandfria ovanytan repar inte ett ståltaks galvanisering.    

Hantering och lagring

Gummibitumenmembranen förvaras upprätt på lastpallar på en torr och sval plats. Rullarna skyddas med plasthuva eller presenning. Vid temperaturer över +40 °C ska rullarna förvaras skyddade från solljus.

Före montering förvaras membranrullarna upprätt i över +15 °C i minst ett dygn. Rulla ut membranrullarna på förhand så att de rätas ut. På så vis undviker man veck i det färdiga takskiktet. Beroende på temperaturen tar det cirka 1–4 timmar för tätskiktet att rätas ut.