Kerabit BIL 105/85 Kallasfalt

Kerabit BIL 105/85 Kallasfalt är en svart bitumenlösning som stryks på kall, har en tjock konsistens och innehåller vidhäftningsämnen. 

Rör om före användning. Produkten är inte avsedd för användning inomhus.

Mått

Tillverkare / Uppdragsgivare Nordic Waterproofing Oy, Lojo fabrik
Ursprungsland Danmark
Torktid 3 - 4 timmar vid +20 °C
Åtgång 0,3 - 0,5 l / m²
Storlekar 5 och 10 l