Kerabit BIL 105/85 Kallasfalt

Kerabit BIL 105/85 Kallasfalt är en svart bitumenlösning som stryks på kall, har en tjock konsistens och innehåller vidhäftningsämnen. 

Rör om före användning. Produkten är inte avsedd för användning inomhus.

Mått

Tillverkare / Uppdragsgivare Nordic Waterproofing Oy, Lojo fabrik
Ursprungsland Danmark
Torktid 3 - 4 timmar vid +20 °C
Åtgång 0,3 - 0,5 l / m²
Storlekar 5 och 10 l

Användningsområde

Som fuktisolering av betong- och murytor. Produkten är inte avsedd för användning inomhus.

Bruksanvisning

Borsta ytan ren från lösa partiklar och smuts. Förbehandla därefter ytorna med Kerabit BIL 20/85 Bitumenlösning / Primer. Stryk ytan två gånger med BIL 105/85 Kallasfalt med borste, roller eller spruta. Förbrukning 0,3 - 0,5 l/m² per strykning. Låt ytan torka helt före ny behandling. Torktid 3 - 4 timmar vid +20 °C. Arbetsredskapen rengöres med lackbensin / alifatnafta.

Lagerhållning

Förvaras i sluten förpackning på torrt ställe och skyddas mot solljus. Förvaras i rumstemperatur 1 dygn före
användning.

Miljöskydd

Flytande avfall skall inte hällas ut i avloppet. Avfall i vätskeform ska levereras till insamlingsplats för problemavfall. Tomma, torra förpackningar kan lämnas till återvinning eller om sådan möjlighet saknas till allmän avfallsplats.