Veg Tech Xerodrän-dräneringsmatta

Veg Tech Xerodrän är en dräneringsmatta avsedd för Xeroflor-sedumtak som saknar vattenhållningskapacitet. Dess tjocklek är cirka 17 mm. Produkten är tillverkad av filterduk och öglenät. Xerodrän monteras före VT-Filt-filtmattan och Xeroflor-sedummattan. Xerodrän-dräneringsmattrullarna öppnas, vändas så att filterdukens sida är uppåt och monteras kant i kant.

Tillverkad på beställning.

Mått

Tillverkare / Uppdragsgivare Kerabit Oy, Lojo fabrik
Ursprungsland Tyskland
Tillverkningsmaterial filterduk av polypropylen och öglenät av polyamid
Nominell tjocklek 17 mm
Nominell vikt 390 g/m²
Rullstorlek 1,0 x 50 m
Draghållfasthet 6,0 kN/m (EN ISO 10319)
Vattenflöde kapacitet med 5 % lutning: 0,23 l/(s*m), med 1 % lutning: 0,05 l/(s*m) (EN 12958, 10 kPa hårt/mjukt)
Vikt / förpackning 19,5 kg/rulle

Produktnummer 15994

Beräknad hållbarhetstid: minst 50 år (naturlig jordmaterial 4<pH<9 och T<25 °C, EN 12224)

Lagring

Xerodrän ska förvaras skyddat mot solljus. Kan lagras inomhus eller utomhus.

Montering

Xerodrän monteras före VT-Filt-filtmattan och Xeroflor-sedummattan. Xerodrän-dräneringsmattrullarna öppnas, vändas så att filterdukens sida är uppåt och monteras kant i kant. Se anvisningen ”Om monteringen av Veg Tech-sedumtak”. Mer information finns i anvisningen ”Om monteringen och underhållet av gröntaksprodukter”.

Återvinning

Kan återvinnas efter användning. Filterduken och nätet kan separeras.