Veg Tech-sedumtak

Veg Techs sedumtak lämpar sig vanligtvis för sådana objekt där ett tjockare växtunderlag inte kan monteras på grund av vikten.

Veg Tech grundades 1987 i Vislanda i Sverige och har redan i över 30 års tid hjälpt sina kunder att förverkliga grönare och mer naturliga miljöer. Företaget odlar, utvecklar och levererar mångsidiga växtsystem som bidrar till kvarhållning av dagvatten, förbättrar vattenkvaliteten och stöder den biologiska mångfalden. Växtproduktionen sker i Småland i Sverige.

Veg Techs sedumtak lämpar sig vanligtvis för sådana objekt där ett tjockare växtunderlag inte kan monteras på grund av vikten. Under vegetationsmattan ska det vanligtvis läggas VT-Filt-filtmatta och Xerodrän-dräneringsmatta. Den här konstruktionen väger cirka 50 kg/m2 och har en höjd på cirka 55 mm. Konstruktionen rekommenderas för tak med lutningen 1:15 - 1:50.

Under gröntaket ska det alltid finnas ett rotskyddat tätskikt.

Veg Tech Xeroflor® -sedumtak

Veg Tech Xeroflor® -sedumtak passar för tak med lutningen 1:2…1:50.

Veg Tech VT-Filt-filtmatta

Veg Tech VT-Filt är en vattenhållande filtmatta avsedd för Xeroflor-sedumtak.

Veg Tech Xerodrän-dräneringsmatta

Veg Tech Xerodrän är en dräneringsmatta avsedd för Xeroflor-sedumtak som saknar vattenhållningskapacitet.