Kerabit Aurinkokatto passar på Tekniska museets tak som en hand i handske

Tekniska museet ville ha det mest avancerade solkraftverket på sitt tak. Kerabit Aurinkokatto blev färdigt och togs i bruk i mitten av juni.

¨Tekniikan museo

Den äldsta byggnaden i Tekniska museet i Helsingfors är en rund hall från 1871. De andra byggnaderna är också mycket gamla, och det fanns länge ett vattenreningsverk i lokalerna som producerade dricksvatten för Helsingforsborna. Tekniska museet inledde sin verksamhet i lokalerna i början av 1970-talet. Museet har cirka 42 000 besökare varje år.

Solkraftverket passar perfekt på Tekniska museets tak
– 2014 inledde jag diskussioner om ett solkraftverk med hyresvärden, det vill säga Helsingfors stad, säger museichef Marjo Mikkola leende. Syftet med Tekniska museet är att presentera gammal och ny teknik, och Helsingfors stad vill för sin del främja användningen av förnybar energi, så båda parterna hade nytta av situationen. Eftersom detta är ett byggnadsminne tar det längre tid än vanligt att främja saker och ting. Det finns så mycket att ta hänsyn till, säger Mikkola. Dessutom måste den redan planerade takrenoveringen slutföras innan solkraftverket installerades.

Kerabit Aurinkokatto valdes på grund av sin estetik och nya teknik
Kerabit Aurinkokatto är väldigt lätt och estetiskt minimalt, och därför var det en lämplig lösning för ett byggnadsminne. – Vi ville också testa ny teknik, berättar projektledare Jukka Huikari och energispecialist Jarno Räisänen från Helsingfors stad. Kerabit Aurinkokatto är en mycket trevlig lösning, och riktningen är inte lika exakt när tunna paneler är fästa i taket. – En lätt lösning belastar inte taket, fortsätter Räisänen.

Elarbeten är en central del av solkraftverket
– Playgreen Finland Oy gör elplanering och -installation för oss. De är expert på solenergi, säger Jyrki Närhi som är regionchef för KerabitPro Oy och var ansvarig för installationen av solkraftverket. KerabitPro känner till tak, men när det gäller el vänder vi oss till proffs inom området. Dessutom har elexperten Antti Kulmala från Granlund Oy deltagit i projektet på beställarens sida.

– Jag är mycket nöjd nu när kraftverket är klart och i drift, säger museichef Marjo Mikkola. En av museets grundläggande uppgifter är att informera besökarna om den tekniska utvecklingen. I detta fall handlar det om förändringar i energiproduktionen. Museet ska skaffa en stor skärm för utställningen där man visar kraftverkets verksamhet och energiproduktionens mängder online. Förhoppningsvis får vi den i augusti för våra kunders glädje.

KerabitPro har uppfört Kerabit Aurinkokatto och även föregående års takrenovering på entreprenad. Läs mer om KerabitPro på https://kerabitpro.fi/referensseja/.

Tekniikan museo 2

Augusti 2020