Kerabit LESSNOX

Kerabit LESSNOX är ett miljövänligt ytmembran som bryter ned skadliga kväveoxider.

Trafiken, vedeldning och avfallsförbränning samt industrin orsakar utsläpp av kväveoxider som försämrar kvaliteten på andningsluften och har en skadlig påverkan på miljön.

Kerabit LESSNOX® är ett val för miljön. Det bitumenbaserade takmaterialet med LESSNOX®-ytbeläggning främjar nedbrytningen av skadliga kväveoxider. Nitraterna som uppstår vid nedbrytningen ger näring åt naturen och växterna.

LESSNOX® bryter ned kväveoxider som är skadliga för naturen

  • Solens UV-strålning bryter ned kväveoxider.
  • Ströbeläggningen som behandlats med titanoxid påskyndar denna process.
  • Solens UV-strålning omvandlar kväveoxiderna till nitrat.
  • Regnet sköljer ned nitraterna från taket.
  • Växter, träd och buskar nyttjar nitraterna.

Kerabit LESSNOX

Kerabit LESSNOX är ett val för miljön.