Tätskikt och rotskydd på gröna tak

Tätskiktet och rotskyddet på gröna tak kräver särskild uppmärksamhet. Som skydd mot rötter finns ett speciellt membran, Kerabit Rotskyddsmembran.

Tätskiktet på gröna tak bör utföras noggrant med svetsbara produktklassificerade gummibitumenmembran i enlighet med användningskategorin. Som det yttersta tätskiktslagret kan man använda Kerabit Rotskyddsmembran som förhindrar att växternas rötter tränger igenom tätskiktslagret.

Som underlagsmembran från Kerabit kan man beroende på underlaget, taklutningen och konstruktionsplanen använda något av följande:

  • Kerabit 4100 UT svetsbar, PK 2
  • Kerabit 3300 UTL strängsvetsbar, PK 2
  • Kerabit 3000 U, klistring med varmasfalt, PK 2
  • Kerabit 3000 UB med limkant, PK L 2

Som mellersta skikt passar Kerabit 4100 UT, PK 2. Som ytmembran rekommenderar vi Kerabit Rotskyddsmembran, PK 2.

Kerabit 4100 UT

Svetsbart underlagsmembran.

Kerabit 3300 UTL

Strängsvetsbart underlagsmembran.

Kerabit 3000 U

Underlagsmembran som limmas med gummibitumen.

Kerabit 3000 UB

Underlagsmembran med självhäftande kant läggs under tegel- och plåttak. Stomme i kraftig polyester.

Kerabit Rotskyddsmembran grå

Kerabit Rotskyddsmembran är ett svetsbart UV-beständigt rotskydd i produktklass 2.

Kerabit Rotskyddsmembran, med sandyta

Svetsbart rotskyddsmembran med sandyta i produktklass 2.