Kerabit KBL 20/100 Elastomerprimer

Kerabit KBL 20/100 är en snabbtorkande elastomerprimer, som är lätt att applicera och som stryks på kall. Kerabit KBL 20/100 bildar ett bra underlag för Kerabit KB 100/50 varmbitumen eller för Kerabit elastomer bitumentätskikt för vattenisolering. 

Rör om före användning. Produkten rekommenderas att inte användas inomhus på grund av stark lukt.

Mått

Tillverkare / Uppdragsgivare Nordic Waterproofing Oy, Lojo fabrik
Ursprungsland Danmark
Torktid ca en timme vid + 20 °C
Åtgång 0,1 - 0,3 l / m²
Storlekar 20 l

Användningsområden

För krävande underlag som primer för betong- och metallytor vid användning av varmbitumen eller svetsbara membran. Produkten rekommenderas att inte användas inomhus på grund av stark lukt.

Bruksanvisning

Strykning med borste, roller eller spruta på rengjorda ytor en gång med KBL 20/100 elastomerprimer. Vid behov kan ytorna torkas före behandling. Åtgång ca 0,2 l/m2. Låt elastomerprimern torka helt före vidare behandling. Torktid ca en timme vid + 20 °C. Arbetsredskapen kan rengöras med lackbensin/alifatnafta.

Lagerhållning

Förvaras i sluten förpackning på torrt ställe och skyddas mot solljus. Förvaras i rumstemperatur 1 dygn före användning.

Miljöskydd

Flytande avfall skall inte hällas ut i avloppet. Avfall i vätskeform bör levereras till insamlingsplats för problemavfall. Tomma, torra förpackningar kan levereras för återvinning eller om sådan möjlighet saknas till allmän avfallsplats.