Kerabit 5100 T Nature

Kerabit Nature®-produkternas koldioxidsnålhet uppnås bland annat genom att ersätta en del av de traditionella råvarorna med biobaserade råvaror och återvunna material. Koldioxidutsläppen (GWPtotal) från tillverkningen av Kerabit Nature-produkterna är ungefär 59 % lägre än hos motsvarande basprodukter. Produkternas tekniska egenskaper är desamma som hos motsvarande basprodukter, med undantag för produkternas miljöpåverkan. Vi beaktar särskilt vattenisoleringsegenskaperna, som vi inte kompromissar med!

Kerabit 5100 T Nature är ett SBS modifierad asfaltsmembran, stomme är av polyesterfilt. Produkten har en svetsbar undersida och översidan belagd med grå naturskiffer.  

Mått

Tillverkare / Uppdragsgivare Kerabit Oy, Lojo fabrik
Ursprungsland Finland
Märkning om överensstämmelse med kraven CE – märke
Brandegenskaper Tillverkarens brandtestförsäkran
Brandteknisk klassificering

BROOF(t2)

Kvalitetskontroll Fabrikens kvalitetskontroll och kvalitetskontrollkontrakt med Eurofins Expert Services Oy
Nominell tjocklek 4,4 mm
Nominell vikt 5000 kg/m²
Stommens vikt 170 g/m² (+/- 10 g/m²)
Stomme polyester
Ytskikt

naturskiffer

Rullstorlek 1 x 8 m / 8 m²
Färger grå
Förpackningar / pall 24 rl
Vikt / förpackning 40 kg
Vikt / pall 985 kg

Handhavande och lagring
SBS modifierad gummiasfalts membran skall förvaras på torr och sval plats på lastpallar. Rullarna skall skyddas med plastöverdrag eller skyddsövertäckning. Om temperaturen stiger över +40 °C måste rullarna förvaras oåtkomligt för solljus.

Användningsobjekt
Enskiktsprodukt för taktäcking. (svets produkt)