Kerabit 3000 UB

Kerabit 3000 UB är ett underlagsmembran av gummibitumen för produktkategorierna TL 2, AKK 1, AKE och BH 1 till exempel under tegel- och plåttak. Stommen är av polyester. Produkten har sandströ på övre och undre ytan. De 100 mm breda självhäftande kanterna finns på den övre och undre ytan på motstående sidor.

Mått

Tillverkare / Uppdragsgivare Kerabit Oy, Lojo fabrik
Ursprungsland Finland
Märkning om överensstämmelse med kraven CE
Brandegenskaper Tillverkarens brandtestförsäkran
Brandteknisk klassificering

BROOF(t2)

Tillverkarens försäkran om överensstämmelse med kraven Kerabit taktäckningsmedel av gummibitumen
Kvalitetskontroll Fabrikens kvalitetskontroll och kvalitetskontrollkontrakt med Eurofins Expert Services Oy
Nominell tjocklek 2,5
Nominell vikt 3000 g/m²
Stommens vikt 170 g/m² (+/- 10 g/m²)
Stomme förstärkt polyesterfilt
Rullstorlek 1 x 10 m / 10 m²
Förpackningar / pall 31 st
Vikt / förpackning 30 kg
Vikt / pall 955 kg

Handhavande och lagring
SBS modifierad gummiasfalts membran skall förvaras på torr och sval plats på lastpallar. Rullarna skall skyddas med plastöverdrag eller skyddsövertäckning. Om temperaturen stiger över +40 °C måste rullarna förvaras oåtkomligt för solljus.

Användningsobjekt
Produkten används i flerlagstäcking som underlag eller mellanlag och som underlag till shingel tak.