Kerabit Bitumen block

Bitumen block är blåst bitumen (BIP 95/35) som används för fuktisolering och limning av bitumenmembran.

Mått

Tillverkare / Uppdragsgivare Nordic Waterproofing Oy, Lojo fabrik
Ursprungsland Tyskland
Åtgång 1,0 - 2,0 kg / m²
Förpackningar / pall 40 pkg
Vikt / förpackning 25 kg
Vikt / pall 1000 kg
Genomträngning, 25 °C (1/10 mm) 30...40
Uppmjukningspunkt 90...100 °C
Densitet, 25 °C 1000 - 1100 kg/m3
Brottpunkt, °C < -20
Löslighet, % > 99,5
Flampunkt, °C >  250
Massaförändring, % < 0,5

Användningsområden

Blåst bitumen används varm för strykning eller sprayning i fuktisoleringar samt limning av bitumenmembran.

Hantering och lagring

Bitumen är ett stelt ämne vid normala temperaturer. Den förvaras varm eller värms upp, i till exempel en bitumengryta, till hanterbar temperatur då den ska användas. Långvarig varmförvaring bör undvikas då produkten eventuell kan stelna. Under den varma årstiden bör bitumenflaken förvaras i skugga och undan solljuset.

Miljö

Bitumen är inte miljöfarligt. Små fasta rester kan lämnas på soptippen. Vid stora mängder bör du rådgöra med kommunen.