Kerabit BIL 20/85 Bitumenprimer

Kerabit BIL 20/85 Bitumenprimer som stryks på kall, är lätt att stryka ut och är snabbtorkande. Den används som primer till ytor som strykas med varmbitumen eller Kerabit Takmassa. Rör om före användning.

Produkten är inte avsedd för användning inomhus på grund av stark lukt.

Mått

Tillverkare / Uppdragsgivare Nordic Waterproofing Oy, Lojo fabrik
Ursprungsland Danmark
Åtgång 0,1 - 0,2 l / m²
Storlekar 5 och 10 l
Förpackningar / pall 60 / 24 st
Vikt / förpackning 5 / 10 kg
Vikt / pall 325 / 265 kg

Användningsområde

Som för- och primerbestrykning av betong, metall och takpappytor som fuktisoleras. Produkten är inte avsedd för användning inomhus på grund av stark lukt.

Bruksanvisning

Strykning med borste, roller eller använd spruta. Ytorna ska vara väl rengjorda. Försäkra dig om att ytorna är torra före behandlingen. Åtgång ca 0,1 - 0,2 l/m². Låt ytorna torka ca 2 - 3 timmar, vid +20 °C, före vidare ehandling. Arbetsredskapen kan tvättas med lackbensin/alifatnafta.

Lagerhållning:

Förvaras i sluten förpackning på torrt ställe och skyddas mot solljus.

Miljöskydd

Flytande avfall skall inte hällas ut i avloppet. Avfall i vätskeform ska levereras till insamlingsplats för problemavfall. Tomma, torra förpackningar kan lämnas till återvinning eller om sådan möjlighet saknas till allmän avfallsplats.