Kerabit Takmassa

Kerabit Takmassa/Bitumenfärg är en svart, matt skyddsfärg för underhåll av bitumentak. När takmassan torkat bildar den ett tätt och hållbart skyddsskikt. Rör om före användning. Produkten är avsedd för branta bitumentak med en lutning om minst 1:10.

Torktid är 3 - 4 timmar vid 20 °C. Arbetstemperatur +5 till 25 °C. Takmassan förtunnas inte. Blandas väl före och under arbetets gång. Om det behövs flera kärl för att behandla en större yta, bör all bitumenfärg/takmassa blandas i ett större kärl för att undvika färgnyanser. Rengör ytan från damm, smuts och lösa partiklar. Strykning utförs med pensel eller borste. Rengör arbetsredskapen med lackbensin/alifatnafta.

Mått

Tillverkare / Uppdragsgivare Nordic Waterproofing Oy, Lojo fabrik
Ursprungsland Danmark
Torktid 3-4 timmar vid + 20 °C
Åtgång 0,5 - 0,7 l/m²
Storlekar 10 l
Förpackningar / pall 24 st
Vikt / förpackning 10 kg
Vikt / pall 265 kg

Användningsområde

Målning/underhåll av bitumentak.

Lagerhållning

Förvaras i sluten förpackning på torrt ställe och skyddas mot solljus. Förvaras i rumstemperatur 1 dygn före användning.

Miljöskydd

Flytande avfall skall inte hällas ut i avloppet. Avfall i vätskeform ska levereras till insamlingsplats för problemavfall. Tomma, torra förpackningar kan lämnas till återvinning eller om sådan möjlighet saknas till allmän avfallsplats.