Kerabit Sokkelilevy (Sockelskiva)

Kerabit Sockelskiva är en svart, strukturerad skiva av HD-polyeten som används som fuktspärr i husgrunden.

Sockelskivorna och kantlisterna ska täckas så snart som möjligt efter monteringen så att de inte skadas under byggtiden.

Tillbehör till Kerabit Sokkelilevy:

 

Mått

  • Kerabit Kantlist för förslutning av luftspalt
  • Baros Spikplugg 3x60 mm för lättklinkerblock
  • Kerabit Fäste 6x40mm för betongunderlag eller Baros Spikplugg 5x45 mm för betong
  • Kerabit BIL 20/85-lösning för förbehandling
  • Kerabit Fuktspärr-/Radonremsa eller Kerabit Självhäftande Membran i anslutningen mellan sockel och sula
Tillverkare / Uppdragsgivare Kerabit Oy, fabriken i Lojo
Ursprungsland Tyskland från våren 2024, Italien från våren 2022, Ryssand fram till februari 2022
Märkning om överensstämmelse med kraven CE
Vattentätning Klass W1
Tillverkningsmaterial HDPE, återvunnen
Konstruktionens höjd 8 mm
Tryckhållfasthet 200 kPa
Nominell vikt 380 g/m²
Rullstorlek 1 x 20 m eller 2 x 20 m
Draghållfasthet >328N/50 mm i längdriktningen, >288N/50 mm i tvärriktningen
Färger svart
Förpackningar / pall 24 rl (1 x 20 m) eller 12 rl (2 x 20 m)
Vikt / förpackning ca. 7,6 kg (1 x 20 m) eller ca. 15,2 kg (2 x 20 m)
Vikt / pall 188 kg
Brottöjning   >34,2 % i längdriktningen/>29,6 % i tvärriktningen
Rulldiameter   30 cm
     

Montering

Innan Kerabit Sockelskiva monteras ska man fästa Kerabit Fuktspärr-/Radonremsa i anslutningen mellan sockel och sula. Kerabit Sockelskivorna monteras med den knottriga ytan mot sockeln, fästs på överkanten och avslutas med kantlist.  

Kerabit Sockelskivorna ska täckas försiktigt så fort som möjligt efter monteringen så att de inte skadas under byggtiden.

 

Lagring

Rullarna ska lagras stående och skyddade mot direkt solljus i en temperatur under +45 °C.