Kerabit 700 UB är ett underlagsmembran av bitumen för produktkategorierna AKV och AKK 1 som kan användas på fasta träunderlag eller som ett hängande underlagsmembran som tål påstigning.

Underlagsmembranet har polypropenväv på båda sidorna. Membranet har limkant. Membranet har inte sand på ytan.

Kerabit 700 UB lämpar sig för underlagsmembran för plåt- och tegeltak och bitumenshingel.

Produkten är diffusionstät och därför ska täckningen ventileras underifrån.

Mått

  • Kerabit Tätningslim för fogning av ändfogarna
Tillverkare / Uppdragsgivare Kerabit Oy, Lojo fabrik
Ursprungsland Sverige
Märkning om överensstämmelse med kraven CE
Nominell vikt 700 g/m²
Stomme polyester
Ytskikt

polypropylenväv

Rullstorlek 1,0 x 30 m / 30 m²
Ytbitumen gummibitumen
Färger svart
Förpackningar / pall 24 st
Vikt / förpackning 21 kg
Vikt / pall 529 kg

Montering på fast underlag

Kerabit 700 UB monteras på råspont eller på byggskiva som lämpar sig för ändamålet parallellt med takåsen. Monteringen görs med dold spikning i limkanten.

Approximativ lämplighet för olika yttertakmaterial:

  • bitumenshingel lutning 1:5 eller brantare
  • maskinfalsat plåttak lutning 1:10 eller brantare
  • tegeltak lutning 1:5 eller brantare.

Kontrollera lutningarna och materialen i konstruktionsritningen.

 

Montering av hängande lösningar

Underlagsmembran monteras alltid i tvärgående riktning i förhållande till takstolarna. I hängande lösningar ska lutningen vara minst 1:4 (14˚). Takstolarnas avstånd får vara högst 1 200 mm. Underlagsmembranet monteras på så sätt att underlagsmembranet hänger 10–20 mm mellan taktstolarna.

 

Hantering och lagring

Gummibitumenmembran förvaras torrt och svalt i stående position på lastpallar. Rullarna skyddas med plasthuva eller presenning. Vid temperaturer över + 40 grader ska rullarna förvaras skyddade mot solljus.