Underhåll av gröna tak

Gröna tak ska kontrolleras två gånger per år. Arbetssäkerheten bör alltid säkerställas när man rör sig på taket.

Tuotekuva_viherkaton huolto

Gröna tak bör, liksom andra tak, kontrolleras två gånger per år. Oönskade växter, trädplantor och nedfallna grenar tas bort från taket. Löv och barr kan avlägsnas med en lövblås. Det måste också säkerställas att stora växter inte sprider sig till byggnadens ventilationsöppningar.

Kritiska ställen, såsom uppvik och genomföringar, kontrolleras särskilt noga. Takbrunnarna rensas på skräp och material från växtunderlagsmaterialet och man säkerställer en hinderfri vattenavrinning. Stående vatten på taket kan kväva och döda växterna.

Gröna tak ska vid behov gödslas enligt de specifika anvisningarna som gäller för olika växter.

Efter monteringen bör det gröna taket vattnas minst två gånger i veckan. Under torra perioder ska det gröna taket vattnas efter behov.