Kerabit Rotskyddsmembran, med sandyta

Kerabit Rotskyddsmembran är ett svetsbart gummibitumenmembran i produktklass 2. Produkten är avsedd för gröna tak och däck och används för att skydda tätskiktet i gröna tak mot rötter.

Stommen består av kraftig polyester. Produkten har sandyta och fungerar som det översta tätskiktslagret i gröna tak. Ändfogar utförs säkrare med membran med sandyta jämfört med membran med ströyta, eftersom växtrötterna kan ta sig genom till och med mindre porer än vatten. Bästa resultat fås när man värmer upp ströytan på membranet under rotskyddsmembranet i ändfogarna och trycker in den innanför bitumen innan fogen svetsas.

Kerabit Rotskyddsmembran tillverkas i Finland. Produkten har testats enligt EN 13948 (FLL-metod) och uppfyller de strikta krav som gäller för rotskydd i gröna tak.

Båda kanterna på ovansidan av Kerabit Rotskyddsmembran är utan strö. Den andra kanten förblir synlig och därmed ser man enkelt även i efterhand vilka områden som är rotskyddade.

Mått

  •  I synliga detaljer som utsätts för solstrålning används Kerabit Rotskyddsmembran Grå med ströyta
  • Gasolbrännare och hetarbetstillstånd
Tillverkare / Uppdragsgivare Nordic Waterproofing Oy, fabriken i Lojo
Ursprungsland Finalnd
Märkning om överensstämmelse med kraven CE
Brandegenskaper Tillverkarens brandtestförsäkran
Brandteknisk klassificering

BROOF(t2)

Tillverkarens försäkran om överensstämmelse med kraven Kerabit-gummibitumenmembran
Kvalitetskontroll Fabrikens kvalitetskontroll och Eurofins Expert Services Oy:s kvalitetskontrollavtal
SFS-märkning K-MS 170/4000 hits.
Produktklass TL 2
Nominell tjocklek n. 3,5 mm
Nominell vikt 4000 g/m²
Stommens vikt 170 g/m²
Stomme polyester
Ytskikt

sand

Rullstorlek 1 x 10 m / 10 m²
Färger sand
Förpackningar / pall 24 st
Vikt / förpackning 40 kg
Vikt / pall 985 kg
Andra övervägander testad enligt EN 13948, FLL-metod

Användningsobjekt

Produkten används som det översta tätskiktslagret på gröna tak och däck.

Hantering och lagring

Gummibitumenmembran förvaras torrt och svalt i stående position på lastpallar. Rullarna skyddas med plasthuva eller presenning. Vid temperaturer över + 40 grader ska rullarna förvaras skyddade mot solljus.