Kerabit Brunnsram för gröna tak

Kerabit Brunnsram för gröna tak är avsedd att monteras runt takbrunnen för att avgränsa växtligheten och skydda brunnen mot igensättningar. Brunnsramen är tillverkad av robust syrafast stål som tål bra de belastningar som gröna tak utsätts för. Ramen har dräneringsöppningar genom vilka vattnet kan rinna via dräneringsskiktet till brunnen.

Produkten levereras omonterad och den är tillverkad av fyra identiska delar som monteras samman till en ram. På hörnen finns färdiga hål på vilka delarna fästs samman med medföljande popnitar. Brunnsramen monteras ovanpå dräneringsskiktet, till exempel Platon DE 25-skivan eller Kerabit QDrain-dräneringsmattan. Filterduken, växtunderlaget och växtligheten läggs på ramens krage. Filterduken kan lyftas på ramens överkant. Insidan av brunnsramen kan om man vill fyllas med shingel – detta fungerar som ett extra filtreringsskikt och lägger sista handen på takets utseende – eller också kan ramen lämnas tom. Då förblir membranytan (Kerabit Rotskyddsmembran, grå) runt brunnen synlig. Som extra säkerhet runt brunnsramen kan man montera översvämningsvakten Kerabit Tulvavahti med lövsil.

Mått

Tillverkare / Uppdragsgivare Nordic Waterproofing Oy, fabriken i Lojo
Ursprungsland Finland
Tillverkningsmaterial syrafast stål
Nominell tjocklek materialtjocklek 1,0 mm
Dimensioner 970 x 970 mm (kragens yttermått), 630 x 630 mm (ramens innermått)

Ramens höjd är 132 mm. Ramens dräneringshål har storleken 6 x 50 mm och de är placerade 70 mm från den nedre kanten. Ramens fästhål har storleken 3,4 mm.

Produkten är registrerad i registret över gemenskapsformgivningar (EUIPO). © Nordic Waterproofing Oy