Kerabit Nature

Kerabit Nature är ett koldioxidsnålt yttertak, i vars tillverkning koldioxidutsläppen är ungefär 25 procent lägre jämfört med vanliga bitumentak. I produktserien finns lämpliga produkter för alla tak. Kerabit Nature-produkternas tekniska egenskaper är lika goda som hos vanliga bitumentak.

Kerabit Nature tuotesivukuva

Vi har utvecklat den koldioxidsnåla produktserien Kerabit Nature® för miljövänligt byggande. Koldioxidsnålheten uppnås bland annat genom att ersätta en del av de traditionella råvarorna med biobaserade råvaror och återvunna material. I Kerabit Nature®-produktserien hittar du ett lämpligt alternativ för alla tak.

Yttertakets koldioxidutsläpp kan utgöra upp till en fjärdedel av utsläppen från materialen som används i byggnaden. Genom att välja ett yttertak med lågt utsläppsvärde kan du i betydande grad sänka byggnadens koldioxidsnålhet. Koldioxidutsläppen från tillverkningen av produkterna i produktserien Kerabit Nature® är ungefär 25 lägre än hos motsvarande basprodukter.  

Produkternas tekniska egenskaper är desamma som hos motsvarande basprodukter, med undantag för produkternas miljöpåverkan. Vi beaktar särskilt vattenisoleringsegenskaperna, som vi inte kompromissar med! Kerabit Nature®-produkterna tillverkas på vår fabrik i Lojo och de är märkta med Nyckelflaggan.  

Vähähiilisin

Kerabit Titan Nature

Kerabit Titan passar på tak med en lutning på 1:2 - 1:20

Kerabit 2600 UB Fleece Nature

Underlagsmembrand och underlagsduk för osammanhängande takmaterial.

Kerabit 3300 UTL Nature

Strängsvetsbart underlagsmembran.

Kerabit 4100 UT Nature

Svetsbart underlagsmembran.

Kerabit 5100 T Nature

Svetsbart ytmembran. I fem färger.

Kerabit LESSNOX Nature

Kerabit LESSNOX är ett val för miljön.