Kerabit Nature

Kerabit Nature är ett koldioxidsnålt yttertak, i vars tillverkning koldioxidutsläppen (GWPtotal) är ungefär 59 procent lägre jämfört med vanliga bitumentak. Kerabit Nature®-produkternas tekniska egenskaper är dock lika bra som i sedvanliga Kerabit-bitumentak. I Kerabit Nature®-produktserien finns lämpliga produkter för alla tak.

Kerabit Nature tuotesivukuva

Den koldioxidsnåla produktserien Kerabit Nature® har utvecklats för miljövänligt byggande. Koldioxidsnålheten i Kerabit Nature®-taken uppnås bland annat genom att ersätta en del av de traditionella råvarorna med biobaserade råvaror och återvunna material. Kerabit Nature®-produkterna tillverkas på vår fabrik i Lojo och de är märkta med Nyckelflaggan.

Minska koldioxidavtrycket för byggnaden under dess livscykel

Koldioxidutsläppet vid tillverkningen av yttertakets kan utgöra upp till en fjärdedel av utsläppen från materialen som används i byggnaden. Genom att välja ett yttertak med lågt utsläppsvärde kan du med andra ord i betydande grad sänka byggnadens koldioxidsnålhet. Koldioxidutsläppen (GWPtotal) från tillverkningen av Kerabit Nature®-produkterna är ungefär 59 % lägre än hos motsvarande basprodukter.

Hållbart och återvinningsbart bitumentak

Kerabit Nature®-produkternas tekniska egenskaper är bortsett från miljöpåverkan motsvarande som egenskaperna för basprodukter av samma typ. Vi är särskilt noggranna gällande vattenisoleringsegenskaperna i alla våra bitumentak.
Dessutom är Kerabit Nature®-produkternas livscykel lång, såsom hos alla bitumentak från Kerabit. När livscykeln har nått sitt slut, ska Kerabit Nature®-produkterna lämnas in för återvinning i enlighet med avfallslagen.

Vähähiilisin

Kerabit Titan Nature

Kerabit Titan passar på tak med en lutning på 1:2 - 1:20

Kerabit 2600 UB Fleece Nature

Underlagsmembrand och underlagsduk för osammanhängande takmaterial.

Kerabit 3300 UTL Nature

Strängsvetsbart underlagsmembran.

Kerabit 4100 UT Nature

Svetsbart underlagsmembran.

Kerabit 5100 T Nature

Svetsbart ytmembran. I fem färger.

Kerabit LESSNOX Nature

Kerabit LESSNOX är ett val för miljön.