Tillbehör för gröna tak

Gröna tak färdigställs bäst med tillbehör av hög kvalitet. Till exempel rekommenderas för plåtdetaljerna syrafast stål som är mycket motståndskraftigt mot de belastningar som gröna tak utsätts för.

Kantlist för gröna tak, perforerad syrafast stål

Kantlisten fulländar det gröna taket

Kerabit Gaveltakfotslist för gröna tak, syrafast stål

Med gaveltakfotslisten för gröna tak fulländas utseendet på gaveltakfoten och på den övre takfoten.

Kerabit Takfotsplåt för gröna tak, syrafast stål

Takfotsplåt för gröna tak av syrafast stål

Kerabit Brunnsram för gröna tak

Brunnsramen avgränsar växtligheten och skyddar brunnen mot igensättningar.