Kerabit Fogmassa

Fogmassan passar för tätning av expansionsfogar och vågräta fogar och sprickor i asfalts- och betongytor. Produkten uppfyller SILKO-produktkrav för massatyp  N2* avseende fogmassor som stryks på uppvärmda.

Fogmassan är en gummibitumenmassa som stryks på uppvärmd och innehåller inga hälsofarliga ämnen. Massan är mycket elastisk även vid lägre temperaturer.

* Massatyp N2: För tätning av krympfogar och sprickor i ytskikt och fogar mellan kantbalkar, stödremsa och kanter samt beläggningar.

Mått

Tillverkare / Uppdragsgivare Nordic Waterproofing Oy, Lojo fabrik
Ursprungsland Finland
Åtgång ändamålet med
Förpackningar / pall 49 st.
Vikt / förpackning 18 kg
Vikt / pall 907 kg
Densitet ca. 1050 kg / m3
Penetration, 25 °C 40...100 1/10 mm
Mjuktpunkt 100...115 °C
Flampunkt > 250 °C

Användningsområden

För tätning av expansionsfogar.

Bruksanvisning

Fogmassan ska värmas upp i en bitumenkokare försedd med termometer, termostat och automatisk värmereglering. Temperaturen får inte överstiga 200 °C. Tätning och fyllning av sprickor sker enklast med en bitumenkanna som är avsedd för applicering av bitumen. Det är viktigt att ytorna som ska lagas är torra och dammfria. Fästningen underlättas om ytorna först värms upp eller stryks med Kerabit KBL 20/100 gummibitumenlösning.

Se mer detaljerade anvisningar i produktinformationen.