Kerabit Fogmassa

Fogmassan passar för tätning av expansionsfogar och vågräta fogar och sprickor i asfalts- och betongytor. Produkten uppfyller SILKO-produktkrav för massatyp  N2* avseende fogmassor som stryks på uppvärmda.

Fogmassan är en gummibitumenmassa som stryks på uppvärmd och innehåller inga hälsofarliga ämnen. Massan är mycket elastisk även vid lägre temperaturer.

* Massatyp N2: För tätning av krympfogar och sprickor i ytskikt och fogar mellan kantbalkar, stödremsa och kanter samt beläggningar.

Mått

Tillverkare / Uppdragsgivare Nordic Waterproofing Oy, Lojo fabrik
Ursprungsland Finland
Åtgång ändamålet med
Förpackningar / pall 49 st.
Vikt / förpackning 18 kg
Vikt / pall 907 kg